http://www.30cd.biz/upload_pic/1283940080.gif

طراحی روی ناخن

رمز زیبایی خانم های جذاب

همه محو دست های زیبای شما خواهند شد

آیا می دانید زیبایی دست ها به

 چه میزان در جذابیت شما تاثیر دارد

باطراحی روی ناخن حتی با دست های

 زیبایتان هم دلربایی کنید!!!

انگشتانتان را زیبا تر از همیشه کنید

http://www.30cd.biz/upload_pic/1283939477.jpg

 

قيمت : 5800 تومان

http://www.30cd.biz/upload_pic/1282799141.gif     http://www.30cd.biz/upload_pic/1282799141.gif

 

دیگر نیازی به وقت گذاشتن برای کشیدن

 طراحی بر روی ناخن های خود ندارید

در کمترین زمان بهترین طرح ها

 را بر روی ناخن های خود بزنید

برای طراحی بر روی ناخن های خود

 دیگر نیازی به آرایشگاه ندارید

http://www.30cd.biz/upload_pic/1283939475.jpg

 

قيمت : 5800 تومان

http://www.30cd.biz/upload_pic/1282799141.gif     http://www.30cd.biz/upload_pic/1282799141.gif

 

برای اولین بار در ایران

بسیار آسان در کمترین زمان

در طرح های متنوع

زیبایی خود را در مجالس چند برابر کنید

برای دختر خانوم ها و خانم های خوش سلیقه

http://www.30cd.biz/upload_pic/1283939474.jpg

قيمت : 5800 تومان

 

http://www.30cd.biz/upload_pic/1282799141.gif     http://www.30cd.biz/upload_pic/1282799141.gif

         

هیچ گونه مهارت و تخصصی برای

زیبا کردن ناخن هایتان لازم ندارید

حتی می توانید طرح ها را بر روی

ناخن های مصنوعی هم بزنید

http://www.30cd.biz/upload_pic/1283939476.jpg

قيمت : 5800 تومان

 

http://www.30cd.biz/upload_pic/1282799141.gif     http://www.30cd.biz/upload_pic/1282799141.gif

 

 

 

http://www.30cd.biz/upload_pic/1283939850.gif           http://www.30cd.biz/upload_pic/1283939850.gif